Miljö och återvinning.

Innehållet i vår träkomposit är uppdelat enligt följande:
55% träfiber
35% HDPE plast
10% övrigt, såsom UV-skydd och svamp- och mögel-skydd

 

Vår produkt uppfyller kraven för CE märkning, ISO-9001 och ISO-14001 certifiering.

 

Överblivet material och spillbitar lämnas på Din närmsta återvinningscentral.

Spillbitar under 80cm ska återvinnas som brännbart medan större bitar återvinns som möbel.

(källa: Miva)

 

dark coffee syrén  dark coffee syrén 2  dark coffee syrén 3